top of page
מרכז לקויות למידה, המרפאה לרפואה פסיכולוגית, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

מרכז לקויות למידה הוקם בשנת 2002 מתוך חזון משותף של פרופ' אלן אפטר וד"ר דפנה קופלמן-רובין ומשמש היום כזרוע קלינית של היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב.

 

עבודת המרכז מתבססת על מודל אבחוני-טיפולי ייחודי, השם את תחומי החוזק והיכולת של הילד במרכז, לצד תפיסה הוליסטית הרואה בילד ובסביבתו שותפים מלאים להתמודדות עם לקויות הלמידה. עבודת המרכז התפתחה מתוך ידע מחקרי וניסיון קליני, שהצטבר במרכז לאורך השנים. 

 

המרכז שם לו למטרה להרחיב את הידע אודות הגורמים המאפשרים הצלחה, והאופנים בהם ניתן ליישם אותם בחייהם של הילד ומשפחתו. המחקר במרכז מאפשר איסוף נתונים על גורמים שונים התורמים להתפתחות טובה, יעילות השיטות הטיפוליות השונות המפותחות במרכז ויישום המסקנות לטובתם של ילדים עם לקויות למידה והוריהם.

 

מטרות אלו, משתלבות עם אחד מעקרונותיה המנחים של המרפאה לרפואה פסיכולוגית והוא שילוב טיפול מתקדם עם מחקר חדשני. 

 

השירותים הניתנים במרכז כוללים:

  • אבחון פסיכו-דידקטי משולב (כולל אבחון ממוחשב BRC/MOXO).

  • התערבות פסיכולוגית קצרת מועד במודל א.י.ל.

  • התערבות פסיכולוגית קצרת מועד במודל IPT-A-LD.

  • חונכות של סטודנטים שנה ג' בפסיכולוגיה.

  • מעקב והדרכת הורים.

  • הערכה פסיכיאטרית.

לפרטים נוספים >> עמוד המרכז באתר של מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל 

 

bottom of page