השתלמות לפסיכולוגים חינוכיים בשפ״ח

היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב מציעה השתלמות בהיקף של 30 שעות לפסיכולוגים חינוכיים בשפ״ח, הכוללת חשיפה לידע עדכני בתחומי התקשרות, תפקודים ניהוליים, פסיכותרפיה בינאישית למתבגרים, כולל התאמה ללקויות למידה וקשב ותכניות מניעה והתערבות המשלבות IPT, תפקודים ניהוליים והתקשרות; חיבור הידע הנרכש לעבודה יישומית, אינטגרציה של הידע הנרכש לעבודתו של פסיכולוג חינוכי, דגשים על עמדה פרו-אקטיבית בתפקיד הפסיכולוג החינוכי וחשיפה לשימוש במחקר כבסיס להעשרת העבודה היישומית.

כל מפגש יכלול רקע תיאורטי, התנסות, תרגול ודיון אינטגרטיבי.

​​

לפרטים נוספים:

אפרת דביר

מנהלת מערך ההכשרה

efrat.dvir1@gmail.com