top of page

טיפול קצר מועד למתבגרים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב המתבצע במסגרת מחקר

שיתוף פעולה של היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב וקליניקת בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

המחקר כולל השתתפות בטיפול קצר מועד למתבגרים (גילאי 14-18) שאובחנו עם לקות למידה ו/או הפרעת קשב, ומתמודדים בנוסף לכך עם קושי במצב רוח, בתפקוד חברתי וכד'.

הטיפול כולל 15 פגישות עם המתבגר/ת, וכן קיימת עבודה עם ההורים ועם צוות בית הספר.

הטיפול ניתן ללא תשלום.

ההשתתפות במחקר כרוכה ב:

א. במידה ויימצא כי יש התאמה למחקר, יוגרל אחד משני טיפוליים אפשריים.

ב. במהלך הטיפול וכן בנקודת מעקב של חודש ושלושה חודשים, המתבגר והוריו ימלאו שאלונים.

* הטיפול ניתן ע"י מתמחים בפסיכולוגיה קלינית, תחת הדרכה.

החוקרת הראשית של מחקר זה היא ד"ר דפנה קופלמן-רובין, מנהלת היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, במרכז הבינתחומי הרצליה.

לפרטים נוספים, אתם מוזמנים לפנות למנהלת המחקר נועה וייס-קליימן: noaw22@gmail.com  

לתיאום פגישת אינטייק נא לשלוח מייל ל - clinic@idc.ac.il 

מעגל ipt2.png
טיפול בינאישי IPT-A-LD

 

פסיכותרפיה בינאישית (IPT-A) הינה שיטת טיפול שהוכחה כיעילה למניעה וטיפול בדיכאון בקרב מתבגרים.

 

IPT-A-LD היא התערבות פסיכולוגית המתאימה את הפסיכותרפיה הבינאישית למאפיינים הייחודיים לבני נוער עם לקויות למידה. 

 

התכנית כוללת 15 מפגשים אחת לשבוע ו-2 פגישות מעקב. בשלב הראשון מתקיימות 15 פגישות עם פסיכולוג, ופגישה אחת המתקיימת בביה"ס (עם הצוות החינוכי, המשפחה והפסיכולוג), בשלב השני מתקיימות 2 פגישות (חודש, ו-3 חודשים מתום השלב הראשון)  שמטרתן מעקב, שימור וחיזוק המיומנויות שנרכשו במהלך הטיפול.


מטרות התכנית:

מבחינת הילדים והמתבגרים, המטרה היא רכישת כישורים ומיומנויות, אשר יאפשרו התמודדות טובה יותר עם לקויות הלמידה, שיפור מצב הרוח ושיפור מיומנויות תקשורת בינאישית. כתוצאה מכך אנו מצפים שהתפקוד בביה"ס ישתפר הן מבחינת הישגים לימודיים והן מבחינת ההתנהגות.  

 

מבחינת ההורים המטרות כוללות ביסוס ידע וכלים שיאפשרו התמודדות טובה יותר עם הקשיים בבית ובביה"ס וגיוס הצוות החינוכי לקידום תפקוד הילד מבחינה רגשית ולימודית. 

 

התכנית מלווה במחקר בהובלת ד"ר דפנה קופלמן-רובין בשיתוף עם פרופ׳ ענת ברונשטיין קלומק' וליווי של פרופ' לורה מפסון מאוניברסיטת קולומביה בניו-יורק.

ניתן לקבל את הטיפול ללא תשלום, במסגרת מחקר.

לבירור התאמה ופרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות למנהלת המחקר

נועה וייס-קליימן: noaw22@gmail.com  052-5322009
 

Brunstein-Klomek, A., Kopelman-Rubin, D., Apter, A., Argintaru, H., & Mufson, L. (2017, January 12). A Pilot Feasibility Study of Interpersonal Psychotherapy in Adolescents Diagnosed With Specific Learning Disorders, Attention Deficit Hyperactive Disorder, or Both With Depression and/or Anxiety Symptoms (IPT-ALD). Journal of Psychotherapy Integration.

bottom of page