מצגות ופעילויות חטב ח-ט

מחברים מחדש וחיזוק החוזה הקבוצתי