x

הזמנה מלאה 

תקצירי ​​ה​הרצאות ומידע אודות מרצים

מצגות הכנס:

הקשר ההדדי בין למידה, יחסים בינאישיים ותפקוד רגשי - תרגום ידע מחקרי לתכניות התערבות  

ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב,
בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

נקודת מבט התקשרותית על תפקיד המורה והקשר מורה-תלמיד

פרופ' מריו מיקולינסר, בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

ניתוח מעקפים? השפעת גירוי עקיף של יכולות ניהוליות על שפה וקריאה

פרופ' ציפי הורוביץ-קראוס, ראש המרכז לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך, מדע וטכנולוגיה, הטכניון

 

סדנאות

תכנית אני יכול להצליח - א.י.ל - ייעוץ מעשי להורים: מי הוא הילד המצליח?

אפרת דביר, מנהלת מערך ההכשרה וסגנית ראש היחידה,

היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

רגש, ויסות והתנהגות -

שכלול מיומנויות ניהוליות באמצעות פסיכותרפיה בינאישית למתבגרים בעלי לקויות למידה וקשב

הילה ארג'נטרו, מנהלת (לשעבר) המרפאה ללקויות למידה והפרעות קשב, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

תכנית אני יכול להצליח - א.י.ל לגני הילדים

ד"ר אינה כץ-גולד, מפתחת ומנהלת תכנית א.י.ל לגני הילדים

עדי שטרול, מנהלת תהליך תכנית א.י.ל

היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

תכנית אני יכול להצליח - א.י.ל לבתי הספר היסודיים – התאמה ייחודית לבי"ס "נוף ים" הרצליה

עדי לב וענת זמירה, מנהלות תכנית א.י.ל

היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

ציפי זבדי, מנהלת בית הספר היסודי-קהילתי "נוף-ים", הרצליה; קלאודיה בודק, סגנית מנהלת;
נטע מודעי, יועצת בית הספר; נירית מאיר, מורת שילוב; יערית דרור סער, מחנכת כיתה ה'

תכנית אני יכול להצליח - א.י.ל לחטיבת הביניים

ד"ר בשמת טובין, מנהלת תכנית א.י.ל

היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה