טריילר של הסרט "הקול בראש": 
http://bit.ly/2auljc7 
קטע מסרטון הסבר על רגשות חבויים: 
http://bit.ly/2aJDDK3 
קישור לתמונות מעמ' 106-107 בפרוטוקל:
מיכל ריק:
http://bit.ly/2amcL0Z 
קשת:
http://www.clker.com/clipart-black-and-white-rainbow.html


 

 The website was built by Tal Shani Sherman.  All rights reserved. 2014