הכשרה לניהול תהליך במסגרת רפורמת ״מלקויות ללמידה״

היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב מכשירה פסיכולוגים חינוכיים מהשפ״ח לעבודה בחט״ב במסגרת רפורמת ״מלקויות ללמידה״ של משרד החינוך שנכנסה לתוקף בשנת הלימודים תשע״ח. הרפורמה פותחה במטרה ליצור שינוי והתמקצעות בתפקידו של המורה ובהתייחסות מערכת החינוך, התלמידים וההורים לנושא הטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב. 

מרכיביה המרכזיים של הרפורמה הם עבודה רציפה, תהליכית ומתועדת עם תלמידים מתקשים והפעלה של תכנית התערבות תוספתית בתחום פדגוגי ו/או רגשי מתוך מאגר תכניות מאושר, תוך פיתוח מקצועי של צוותי החינוך והצוותים הרב-מקצועיים. 

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) היא אחת מתכניות ההתערבות המוצעות ברפורמה ובשנת הלימודים הקרובה (תשע״ט) תיושם ביותר מ-60 חטיבות ביניים ברחבי הארץ שבחרו בתכנית!
תכנית אני יכול להצליח נותנת מענה נרחב ומקיף למטרות הרפורמה שכן הינה תכנית התערבות שפועלת לקידום תפקוד לימודי-רגשי-חברתי באמצעות מתן ידע וכלים מעשיים מבוססי מחקר לצוות החינוכי​, אשר מתנסה​ בפועל בהעברת התכנים ובעבודתם. 

בנוסף, התכנית בנויה באופן שתואם את מודל התגובה להתערבות (rti) שמניח כי תמיכה ומעקב שיטתי הניתנים בשלב מוקדם ומותאמים לצרכי התלמיד ימנעו חוויית כישלון ותחושת חוסר מסוגלות בעתיד.

התכנית כיום מועברת עדיין בהיקף של פיילוט שמתרחב משנה לשנה. ערים שנכנסו לפיילוט קיבלו על כך הודעה ובתי הספר התבקשו לבחור את תכנית ההתערבות שתופעל אצלם בבית הספר. 

לפרטים נוספים:

אפרת דביר

מנהלת מערך ההכשרה

efrat.dvir1@gmail.com