x

תכנית א.י.ל
מצגות מתוך הכשרת צוותים חינוכיים בבתי הספר היסודיים - שנה שנייה (ינואר 2016)

1.  דברי פתיחה: וויסות רגשי בראי תכנית א.י.ל   

     ליאת בן אוריאל מעוז ועדי לב, מנהלות תהליך בתכנית א.י.ל, היחידה ללקויות למידה וקשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

2. חשיבות הוויסות הרגשי

    פרופ' ענת ברונשטיין קלומק, פסיכולוגית קלינית מומחית, מרצה בכירה בבית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי       הרצליה ומנהלת המחקר ביחידה להתערבות במשבר במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

 

3. ממצאים ראשוניים מהמחקר המלווה את תכנית א.י.ל.

    ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

4. מורים כמכווננים מוחיים – המוח הרגיש והחושב

    ד"ר נועה אלבלדה, חוקרת מוח ואחראית פיתוח והפצת תכנים חינוכיים במרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה