מצגות ופעילויות יסודי א-ב

זיכרון עבודה והבנת הוראות