תכנית א.י.ל
מצגות וסרטונים מתוך הכשרת צוותים מובילים בת ים ואור יהודה

1. ברכות ודברי פתיחה

    ליאורה גשרי רוזנסקי, מנהלת תכנית א.י.ל ארצית, היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז       הבינתחומי הרצליה

 

2. תכנית א.י.ל בראי מדיניות משרד החינוך

    ד"ר יהודית אל-דור, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שפ"י, משרד החינוך

 

3. תיאוריית ההתקשרות עם הדגשים למערכת החינוך

    פרופ' מריו מיקולינסר, דיקן ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

4. תכנית א.י.ל: עקרונות מנחים

    ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה ומרכז שניידר               לרפואת ילדים

 

5. עבודת המחנך בא.י.ל. אוריינטציה בינאישית

    ד"ר ענת ברונשטיין קלומק, ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי ומרכז שניידר לרפואת ילדים

 

6. תכנית א.י.ל- מסיכון לסיכוי

    סיגאל פתאל, מפקחת על הייעוץ, שפ"י, משרד החינוך

   

7. מודל העבודה עם ההורים במסגרת תכנית א.י.ל

   ליאורה גשרי רוזנסקי,מנהלת תכנית א.י.ל ארצית, היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז        הבינתחומי הרצליה

 

8. עבודה פסיכו-פדגוגית במסגרת תכנית א.י.ל

    הילה שנער קסל, מנהלת תהליך תכנית א.י.ל בבית ספר, היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, ביה"ס לפסיכולוגיה,         המרכז הבינתחומי הרצליה

 

9. לקויות למידה מנקודת מבט רפואית

    פרופ' אלן אפטר, מנהל המחלקה לרפואה פסיכולוגית, מרכז שניידר לרפואת ילדים וביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז               הבינתחומי הרצליה

 

 

x